loader

Krishaj Connect 2021-22

DSC_0347

DSC_0692

DSC_0689

DSC_0426

DSC_0367

DSC_0358

DSC_0282

DSC_0272

DSC_0260

DSC_0255

DSC_0210

DSC_0202

DSC_0200

DSC_0197

DSC_0196

DSC_0194

DSC_0191

DSC_0181

DSC_0234

DSC_0218

DSC_0411

DSC_0405

DSC_0404

DSC_0393

DSC_0386

DSC_0377

DSC_0375

DSC_0372

DSC_0371

DSC_0343

DSC_0286

DSC_0281

DSC_0276

DSC_0271

img35

img34

img33

img32

img31

img30

img29

img28

img27

img26

img25

img24

img23

img22

img21

img20

img19

img18

img17

img16

img15

img14

img13

img12

img11

img10

img9

img8

img7

img6

img5

img4

img3

img2

img1

Tushar-Shalaka

Totan-Priyanka

Tauseef-Ahmad

Suresh-Riya

Sudama Thakur Self

Subhash-Sudhir

Srinivasu-Durga

Santosh-Spurti

Santosh-Ishaan

Ranbir-Harsh

Ram-Deepshikha

Rajnish-Sarita

Pradeep-Saanvi

Mahendra-Fenil

Mahendra-Dhwani

Dipender- Amit

Dinesh-Divyam

Chandrahas Sahu-Self

Ashok-Anubha

Anuroop-Priti

Senior Leadership

Senior Leadership programme

en English
X